Location:Tamakawa, Ishikawa, Asakawa, Hirata, Furudono